Lauritzen & Frederiksen · Sejersen · Skjødt · Perregaard · Bergsøe & Reumert · Bagge-Jørgensen
Mette Lauritzen
Mette Lauritzen
Advokat (H)
Telefon: 33 13 18 11
Mobil: 26 25 64 66
Fax: 33 15 25 23
E-mail: mette@nygade4.dk
Cvr nr.: 20576391
Sekretær:
Bettina Clasen, clasen@nygade4.dk
Bo Bjørnhøj Rosasco, rosasco@nygade4.dk
Download visitkort
Specialer
Bestalling og møderet
Profil
Mette Lauritzen er født i 1949 og har tidligere arbejdet i Anklagemyndigheden. Siden 1982 har hun drevet selvstændig advokatvirksomhed, de første 15 år med fokus på ansættelsesret. I 1997 indgik Mette i kompagniskab med advokat Steen Leonhardt Frederiksen, og i 2006 blev de en del af kontorfællesskabet Advokatvirksomhederne Nygade 4. Mette har siden 1997 primært beskæftiget sig med strafferet.

Advokatfirmaet Lauritzen & Frederiksen har samleklientbankkonti i Danske Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i denne bank.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.